6.jpg

Newsletter

Pomogli nam

Miasto Głogów

Gmina Głogów

Gmina Jerzmanowa

Gminne Centrum Kultury Jerzmanowa

Farby Artur Kulik

Marzena Śledź - doradca kredytowy

Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze

Sanktuarium MB Królowej Pokoju

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim

Zespół Szkół w Przedmościu

Sanktuarium Jutrzenki Nadziei w Grodowcu

Parafia pw. MB Bolesnej w Tymowej

Centrum Kultury w Rudnej

Sołectwo Toszowice

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Miasto Ścinawa

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Moczydlnicy Kl.

Wiejski Ośrodek Kultury w Strupinie

Sołectwo Strupina

Miasto Oborniki Śląskie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich

Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Sołectwo Łozina

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Ligocie M.

Sołectwo Minkowice Oł.

Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oł.

Sołectwo Rogalice

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Mąkoszycach

Gmina Świerczów

Parafia pw. NS Pana Jezusa w Świerczowie

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

Parafia pw. św. Szczepana w Brynicy

Nadleśnictwo Turawa

Dom Dziecka w Turawie

Sołectwo Bierdzany

Parafia pw. św. Jadwigi Śl. w Bierdzanach

Miasto Olesno

Zespół Szkół nr 2 w Oleśnie

Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie

Policja Częstochowa

Pielgrzymka w asyście Świętych

W tym roku zapraszamy Świętych jako patronów naszych grup. W ubiegłym roku przeżywaliśmy dar dziękczynienia za kanonizację Papieża Jana Pawła II, na całej trasie spotykaliśmy się z Jego obecnością. W kilku miejscach modliliśmy się przed relikwiami świętego, na koniec otrzymaliśmy medalik poświęcony przez Papieża Franciszka podczas kanonizacji na Watykanie. W tym roku towarzyszyć w szczególny sposób będą święci wspomożyciele.

Kult Świętych wspomożycieli rozpoczyna się w roku 1446. Pasterzowi Hermannowi Leichowi trzykrotnie ukazuje się Dzieciątko Jezus na łące. Dzieciątko otoczone jest przez czternaścioro innych dzieci w biało–czerwonych szatach z czerwonymi krzyżami w sercach. Dzieciątko Jezus przedstawiło pasterzowi swoich Towarzyszy – Czternastu Świętych Wspomożycieli w potrzebie i poprosiło o wybudowanie kościoła im poświęconego w miejscu objawień. Jezus potwierdził, że wstawiennictwo u Boga Świętych Wspomożycieli jest wyjątkowo skuteczne i polecił modlącym się, aby zawierzali im swoje troski i trudności, potrzeby i choroby. Pasterz Hermann opowiadał o swoich widzeniach w domu, w wiosce oraz o. Bernardowi – opatowi klasztoru cystersów. Czasy były trudne, epidemie i morowe powietrze przetaczały się w średniowieczu przez Europę, ludzie byli biedni. Opat Bernard odpowiedział na prośbę Dzieciątka Jezus i zdecydował o wybudowaniu kaplicy w miejscu objawień. Rozumiał też, że ludzie poszukują opieki i poczucia bezpieczeństwa wobec zagrożeń życia codziennego. Większość z 14 Świętych Wspomożycieli żyła na przełomie III i IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana, w czasach krwawych prześladowań chrześcijan i poniosła męczeńską śmierć. To święci wspólni dla Kościoła wschodniego i zachodniego. „Do czternastu wspomożycieli zalicza się znanych nam wszystkim świętych: Krzysztofa,Barbarę, Katarzynę, Małgorzatę i Jerzego. Mniej znani to: Achacy, Błażej, Cyriak, Dionizy, Erazm, Eustachy, Idzi, Pantaleon czy Wit. W zależności od związanych z nimi opowieści, święci stawali się patronami różnych spraw.W tym roku przybliżymy sobie tych Świętych, a grupy zamiast numeracji zyskają nazwy pochodzące od swoich patronów.

Prywatność

Legetøj og BørnetøjTurtle